Skip links

Vážení členovia OZ Ynet,
týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Valné zhromaždenie Ynet 2022. Tohtoročné Valné zhromaždenie bude, tak ako minulý rok, opäť ONLINE. Aj napriek tomu, že dnes nemáme žiande opatrenia, ktoré by znemožňovali prípravu VZ prezenčne, rozhodli sme sa, že nebudeme členov zvolávať na jedno miesto. V roku 2022  sme sa snažili splniť čo najviac z plánu, ktorý bol schválený minulý rok. To, ako sa nám to darilo vám chceme práve prostredníctvom Valného zhromaždenia odprezentovať. Preto si prosím, preštudujte túto stránku. Poskytne Vám vodítka k tomu, ako sa dostať k jednotlivým dokumentom, ako sa zúčastniť a odhlasovať vo Valnom zhromaždení.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Predsedníctvo a realizačný tím Ynetu.

Formálne povedané

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. Valné zhromaždenie schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, odvoláva členov predsedníctva, schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, rozhoduje o zrušení združenia. Členom združenia zo stanov (článok 4, bod 2, odsek e) vyplýva povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení. V prípade bezdôvodnej neúčasti členovi podľa stanov (článok 3, bod 8, odsek f) automaticky zaniká členstvo.

Neformálne povedané

Za normálnych okolností by sa všetci členovia OZ Ynet stretli na jednom mieste a rozhodovali by sme spoločne o tom, ako bude združenie ďalej smerovať. Schvaľovali by sme dôležité dokumenty, objasňujúce to, ako sa narába s financiami členov či čo všetko pripravujeme. Rovnako máte možnosť sa vrámci nepovinnej časti pýtať predsedníctva na to, čo vás zaujíma. Zúčastniť sa Valného zhromaždenia je povinnosťou každého člena. Vďaka technickým možnostiam(online hlasovací systém) sa Valného zhromaždenia môže zúčastniť, veríme, každý člen združenia. 🙂

Keďže chceme pokračovať vo fungovaní združenia, je nevyhnutné, aby Valné zhromaždenie schválilo dokumenty, ktoré nám umožňujú tvoriť a pokračovať v našej činnosti. Preto sme aj  tento rok pripravili Valné zhromaždenie plne ONLINE. Samotný živý prenos sa uskutoční 29.11.2022 o 19:00 v našom online portáli. Hlasovať a zúčastniť sa však môžeš už teraz! Všetky dokumenty sú už dostupné na schválenie 🙂 Môžeš sa tak rozhodnúť  bez toho, aby si niekoho poveroval. Viac informácií o tom, ako sa dostať k hlasovaniu a akým spôsobom sa hlasuje uvádzame nižšie.

Hlasovanie o jednotlivých bodoch prebieha od 15.11.2021 na stránke https://portal.ynet.sk/ po prihlásení člena s hlasovacím právom (sekcia VZ 2022). Hlasovať je možné do momentu uzavretia hlasovania (resp. prezencie) počas živého vysielania dňa 29.11.2021 od 19:00. Samotný livestream bude dostupný v portáli v sekcii VZ 2022 – livestream. Každý člen môže svoj hlas ľubovoľne zmeniť do momentu zastavenia hlasovania počas živého vysielania. Hlasuje sa klasickým spôsobom – ZA / PROTI / ZDRŽIAVAM SA. Pokiaľ si so svojím hlasovaním spokojný, tak sledovať livestream nie je potrebné, pretože si si splnil svoju povinnosť vyplývajúcu z našich stanov 🙂 . V prípade nedostatočnej účasti sa Valné zhromaždenie bude opakovať o 14 dní.

Navrhovaný program Valného zhromaždenia je nasledovný:
1. Schválenie programu Valného zhromaždenia
2. Schválenie správy o činnosti za rok 2022
3. Schválenie správy o hospodárení za rok 2022
4. Schválenie plánu činnosti na rok 2023
5. Schválenie rozpočtu na rok 2023
6. Diskusia (nepovinná časť)

Pripomienky, otázky a návrhy do diskusie ako aj požiadavky na zaradenie ďalších bodov do programu zasielajte na predsednictvo@ynet.sk. Tieto podnety budú prehodnotené a podľa rozhodnutia predsedníctva zaradené do diskusie, resp. programu.

*  Predsedníctvo si ponecháva právo na zmenu programu.
** Ak nebude potrebné o návrhoch členov hlasovať, tento bod odpadá a nasleduje nepovinná časť, do ktorej budú tieto návrhy presunuté.

Áno! Aj tvoj hlas je dôležitý. Počet členov Ynetu je veľký, ale aj napriek tomu svojím názorom pomáhaš k napredovaniu a formovaniu najväčšej študentskej organizácie pri STU. Môže sa to zdať málo, no my veríme, že iba vďaka našim členom sme takou organizáciou akou sme. V neposlednom rade, aby bolo VZ platné podľa právnej úpravy, musí sa ho zúčastniť dostatočný počet členov. Ďakujeme, že v tom ideš s nami 🙂

Nie, v online Valnom zhromaždení poverovanie nie je možné, keďže hlasovať môžu všetci z pohodlia domova a na hlasovanie sú k dispozícii 2 týždne. Hlasovanie ti zaberie takmer rovnako ako poverenie niekoho pri klasickom osobnom zhromaždení.

Účasť na livestreame nie je povinná, no budeme veľmi radi ak sa ho zúčastníš (platí samozrejme iba za predpokladu, že si už vo VZ odhlasoval). Budú tam bližšie odprezentované jednotlivé dokumenty a ich obsah, zistíš aké sú výsledky hlasovaní  a budeš sa môcť čokoľvek opýtať predsedníctva združenia.

Nie nestačí len potvrdiť účasť. Je nutné aby si hlasoval vo všetkých bodoch [ZA / PROTI / ZDRŽIAVAM SA], inak tvoje hlasy nebudú platné. V prípade, že ich nebude platných dostatok, bude nutné Valné zhromaždenie opakovať.

Hlasovať môžeš na https://portal.ynet.sk po prihlásení do svojho účtu (tým si overíme, že si naším členom). V sekcii Valné zhromaždenie následne nájdeš všetko potrebné. Snažili sme sa hlasovací systém urobiť čo najjednoduchší, aby si si mohol preštudovať dokumenty a zároveň zahlasovať. 🙂